«Jeg vet at behandling nytter,» sa Torbjørn Løkken, da han nylig fortalte om sitt langvarige forhold til ødeleggende rusmidler. Vår tidligere verdensmester i kombinert havnet i et personlig inferno, da karrieren var over. Nå ønsker han seg at «helse-Norge skal korte ned tiden for rusbehandling og gi bedre rusomsorg». Der har han mange med seg. Midt i elendigheten var Løkken blant de heldige i den forstand at han altså fikk hjelp. Helse Sør-Østs nye anbudskonkurranse for private tiltak i rusomsorgen har vakt skarpe protester og bl.a. skapt frykt for et dårligere tilbud – uten mangfold, og der folk skal skyfles gjennom systemet så raskt som mulig. I årets siste Rus&Samfunn har vår fag- og debattseksjon flere innlegg som behandler behovet for å tenke bredt. Kunne vi i Norge hatt et tiltak som Københavns Hotellet? Hvordan kan en norsk utgave av det italienske kollektivet San Patrignano se ut? I hvor stor grad påvirkes holdninger og ikke minst offentlig politikk på rusfeltet av vår arv – protestantisk moralisme?

Det fins like mange behov og problemer som det fins mennesker. Selv i et velsmurt system må det være mulig å finne løsninger som passer enhver, men da må vi også anerkjenne ulikheter og vurdere om det ikke bare er rusmønstre som må endres, men også tankemønstre.

Jeg håper mange vil være med på å utvikle denne og andre debatter i Rus&Samfunn, når vi nå snart går over i vårt andre år i oppusset form. I 2008 vil vi også satse sterkere på nett. I denne utgaven av bladet kaster vi et blikk fremover – på utfordringer og mulige endringer. Da ønsker vi lykke til med julebor- dene.

Liv Jørgensen

2007: Det har vært mye snø i hele år

Sitatet:

«Når elefanter får tak i alkohol, så drikker de som rakker’n og oppfører seg nesten som parodier på elefanter: De velter rundt og lager kaos.»

Zoolog Petter Bøckman i VG