Rusmiddelavhengige er ikke blant dem som skriker høyest. Når regjeringen nå har lagt fram en opptrappingsplan for rusfeltet og bevilget 100 millioner til økt innsats, er det ikke et øyeblikk for tidlig.

Å satse på rusfeltet – det være seg forebyg- gende eller på behandling og andre tiltak – må være en av de smarteste investeringene et samfunn kan gjøre. Pengene vil kaste av seg i form av mennesker som friskner til og yter tilbake, ikke minst vil pårørende og andre få bedre liv. 100 millioner signaliserer en vilje, men man trenger ikke være ekspert for å skjønne at det ikke er rare beløpet, uansett om det kommer på toppen av andre økninger i helsebudsjett og kommuneøkonomi.

I denne utgaven av Rus&Samfunn skriver vi for eksempel om boligsituasjonen for rusmiddelmisbrukere. Bare behovet for gode, tiltalende boliger kunne trengt alle opptrappingsmidlene og vel så det. Forebygging og mangelen på akuttplasser er andre områder som krever friske penger og mer innsats. Ifølge professor Edle Ravndal ved SIRUS trengs midler så rusfeltets folk kan få undervisning i hvordan de skal møte sine brukere – ville vi andre funnet oss i å bli møtt med gapende uvitenhet?

Nå ligger altså denne litt slunkne potten der og må brukes best mulig. Da må det være viktig for alle på feltet å synliggjøre hva som trengs hvor så konkret som mulig fram mot neste statsbudsjett. Helse- og omsorgsmi- nisteren må få konstruktive forslag og gode regnestykker – det bør hun ta imot med takk – og hun har alt gått inn for en såkalt breddialog om både penger og innholdet i opp-trappingsplanen.

Over jul begynner regjeringen å sysle med budsjettet for 2009. Vi har altså bare tiden og veien.

LIV JØRGENSEN

En dråpe for mye

Sitatet:

«Også innen finans- og meklermiljøet har vi opplysninger om at kokain brukes jevnlig. Det kan virke som om mange tror de lever i en gråsone hvor kokainmisbruk er anerkjent.»

Politiinspektør Iver Stensrud til NRK