Interessen i finansmarkedet for ESG (environmental, social and governance) temaer har aldri vært større. Samtidig ser vi at det finnes lite litteratur om hvordan bærekraft skal tas med i selskapsverdsettelse. Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) har derfor utviklet en veileder til integrering av ESG i verdsettelse gjennom et unikt samarbeid med Norges Handelshøyskole. Artikkelen skisserer hovedpunktene i veilederen og viser gjennom et stilisert eksempel hvordan metodene kan brukes i praksis.

Nøkkelord: ESG, verdsettelse, bærekraftig finans, finansanalyse