Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 103-104)
av Gry Skorpen & Lars I. Pettersen
TEMA Bærekraft, samfunnsansvar og investeringer
(side 105-117)
av Matthew Raymond Smith
Sammendrag

EU-taksonomien er muligens den mest omtalte klima- og miljølovgivningen i nyere tid. Akkurat det er ikke spesielt overaskende, ettersom denne reguleringen har som ambisjon å endre måten finansmarkedene opererer på og sikre at tilstrekkelige midler finner veien inn i bærekraftige økonomiske aktiviteter. Dette klassifiseringssystemet er omdiskutert og har både sterke tilhengere og kritikere. Uansett om man ser på taksonomien som et paradigmeskifte eller en mørkegrønn bakvei, har taksonomien engasjert til en voldsom faglig diskusjon rundt hvordan vi skal nå målene i Parisavtalen, og holde global oppvarming til under 2 grader. Før vi går videre og diskuterer taksonomiens mange dimensjoner, er det svært viktig å forstå dette klassifiseringssystemet i sin rettmessige kontekst.

(side 118-128)
av Kia Luise Klavenes
Sammendrag

Tradisjonell forretningsutvikling og profittjag blir utfordret av en ny forretningslogikk hvor verdiskapning ikke bare handler om den økonomiske bunnlinjen, men i stor grad også om hensynet til klima, miljø og samfunn og hvordan virksomheten forvalter sine ressurser, driver innovasjon og påvirker omgivelsene. Å drive en bærekraftig forretning har blitt en forutsetning for å drive lønnsomt i mange bransjer. Bærekraftige selskaper og selskaper som jobber strategisk med bærekraft blir derfor stadig mer attraktive hos investorer. Det hevdes også fra stadig flere hold at kapitalen vil mobiliseres mot selskaper som jobber strategisk med bærekraft.

Bærekraft til hvilken pris?
Norsif og Norges Handelshøyskole utvikler en veileder til integrering av ESG i verdsettelser
(side 129-139)
av José Albuquerque de Sousa, Annie Bersagel, Carsten Bienz, Aksel Mjøs, Marte Siri Storaker & Isabelle Juillard Thompsen
Sammendrag

Interessen i finansmarkedet for ESG (environmental, social and governance) temaer har aldri vært større. Samtidig ser vi at det finnes lite litteratur om hvordan bærekraft skal tas med i selskapsverdsettelse. Norsif (Norsk forum for ansvarlige og bærekraftige investeringer) har derfor utviklet en veileder til integrering av ESG i verdsettelse gjennom et unikt samarbeid med Norges Handelshøyskole. Artikkelen skisserer hovedpunktene i veilederen og viser gjennom et stilisert eksempel hvordan metodene kan brukes i praksis.

(side 140-154)
av Jan Arild Brandt
Sammendrag

2020 har endret finansmarkedets syn på bærekraftige investeringer. Investorer opplever det som krevende å verdsette bærekraftige foretak. Noterte foretak opplever at det er vanskeligere å få finansiering om de ikke er grønne nok. Nye regler fra EU vil bestemme hvilke norske foretak og hvilke av deres aktiviteter som kan bli kalt grønne. Med dette bakteppet er det lønnsomt for noterte foretak å forbedre sin bærekraftsrapportering. Vi diskuterer hvordan den finansielle rapporteringen kan tilpasses økende krav.

Pauser
Nøkkel til effektivitet på hjemmekontoret?
(side 155-163)
av Torild Oddane
Sammendrag

Påtvunget hjemmekontor som følge av covid-19 byr på en unik mulighet til å reflektere over hjemmekontorets fordeler og ulemper sammenlignet med vanlig kontorhverdag. Som følge av gode erfaringer, ønsker flere virksomheter å gjøre hjemmekontor til en permanent ordning. Studier viser at vi ikke blir mindre produktive av å ha hjemmekontor, så fremt vi jobber smart og har gode verktøy for samarbeid. Denne artikkelen retter oppmerksomheten mot en rutine som har fått ufortjent liten oppmerksomhet: gode pausevaner. Pauser er ikke uproduktivt tøys, men avbrekk som bidrar til å opprettholde effektivitet, produktivitet og kreativitet gjennom en hel arbeidsdag. Av den grunn oppfordres virksomheter til å gjøre regelmessige pauser og pausedisiplin til en fanesak, ikke minst når hjemmekontor blir den nye normalen. Artikkelen oppsummeres med tips til gode pausevaner.

(side 164-174)
av Endre Sjøvold
Sammendrag

Tillitsbasert ledelse er et av de hyppigst brukte begreper for å beskrive hva som er viktig i ledelse i vårt moderne kunnskapsbaserte samfunn. På tross av all denne praten om tillit, viser realitetene det stikk motsatte. Stadig innføres strengere og mer detaljerte kontrollregimer som oser av mistillit godt i tråd med sitatet nedenfor. Målstyring er et av mest populære verktøyene i slike kontrollregimer. Det paradoksale er at målstyring slik det opprinnelig ble definert, var et verktøy for nettopp å fremme tillit og personlig vekst. Hva var det som gikk galt?

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Design og sats: Tekstflyt AS

Trykk: 07 Media AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2021

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1699, privat kr 1199.E-abonnement: Institusjon kr 1699, privat kr 1199.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon