I forbindelse med kjøp og salg av selskaper vil både kjøper og selger kunne pådra seg betydelige transaksjonskostnader. Det oppstår da spørsmål om det kan kreves fradrag i skattepliktig inntekt for disse kostnadene. I artikkelen gjennomgås vilkårene for skattemessig fradragsrett samt en del sentrale typetilfeller.

Nøkkelord: skatt, fradrag, transaksjonskostnader, fritaksmetoden