I denne artikkelen oppsummeres funn i forbindelse med utarbeidelse av en masteroppgave som tok for seg om IFRS for SMEs vil medføre positive eller negative effekter for regnskapsbrukere i Norge. Responsen rettet mot forslaget til lov om regnskapsplikt er varierende, men det fremstår som at det er enighet om at arbeidet med denne loven ikke tar en god nok vurdering av kost/nytte for regnskapsprodusenter og -brukere.

Nøkkelord: IFRS for SMEs, regnskapsbruker, regnskapslov, brukerhensyn, internasjonal regnskapsregulering