Digitalisering er på full fart inn i bygg- og anleggsnæringen (BA-næringen). Prosjektstyring, konstruksjon og byggeprosess digitaliseres og de analoge byggetegningene erstattes av interaktive, digitale modeller som kan deles på tvers av fag og organisasjoner. Ny teknologi gir mange muligheter for å organisere arbeidet annerledes. Tungt og farlig arbeid kan blant annet erstattes av roboter. Digitale tvillinger av byggerier kan bidra til mange muligheter med tanke på effektivisering av byggeprosessen, forenkling av drift og vedlikehold og støtte til mye annen teknologi som for eksempel bruk av roboter. Denne artikkelen fokuserer på muligheter og betingelser for mer bruk av roboter i BA-næringen. Robotisering i BA-næringen forventes å mer enn doble seg allerede innen 2023 til $166 millioner, så her går utviklingen veldig fort.1 Innovasjoner i semi- og fullautomatiserte roboter kan hjelpe BA-næringen til å bygge mer effektivt (mindre sløsing, til lavere kostnader, raskere) og sikrere. Spørsmålet er hvordan robotisering kan gi gevinster og hva som er betingelsene for å utnytte potensialet som ligger i automatisering og robotisering av byggeprosess. Vi vil derfor undersøke hva roboter kan brukes til i byggeprosessen og hva som kreves av omstilling for å utnytte og få effekter av roboter. Vi har gjort en undersøkelse av hvilke type roboter som finnes som kan støtte verdiskapingen i byggeprosessen. Studien baserer seg på gjennomgang av litteratur om robotisering med spesielt fokus på BA-næringen. Mer om forskningsmetoden finnes i Appendix 1.2

Nøkkelord: digitalisering, robotisering, bygg- og anleggsnæringen