For første gang slår maskinlæringsalgoritmer mennesker i flere komplekse språktester.1 Språkanalyse basert på stordata og kunstig intelligens åpner helt nye muligheter for å forstå trender og risiko som er relevant for investeringsbeslutninger og forretningsutvikling. Ny innsikt fra analyse- og rådgivingsselskapet Zynk viser for eksempel et skifte – og et langt større alvor – i klimadebatten i Norge i 2018-2019.

Nøkkelord: stordata, sentimentanalyse, klima, bærekraft