Artikkelen drøfter analysen av jobbautomatisering som to forskere fra universitetet i Oxford, Carl Benedikt Frey og Michael Osborne, kom med i et working paper i 2013. Frey og Osborne presenterte automatiseringssannsynligheter for hundrevis av enkeltyrker. Metoden de brukte tok utgangspunkt i kvalifiserte gjetninger for et utvalg yrker, og vi argumenterer for at de subjektive vurderingene burde vært gjort rede for. Sannsynlighetene fra Frey og Osborne ble brukt på data fra flere andre land i årene som fulgte, inkludert Finland, Sverige og Norge. Disse dataene og rapportene skapte stor medieoppmerksomhet. Vi argumenterer for at resultatene kunne blitt presentert på en annen måte, både av Frey og Osborne i 2013 og i oppfølgerstudier, for å bidra til en mer forsiktig tolkning av resultatene i de påfølgende diskusjonene i offentligheten.

Nøkkelord: jobber, automatisering, medieoppmerksomhet