Den teknologiske utviklingen, kombinert med endringer i regulatoriske krav på flere områder, har ført til et enormt fokus på endringstakt, muligheter og trusler, på evne til transformasjon og medvirkning til eller beredskap mot disrupsjon. I finansbransjen ventes særlig innføring av Payment Services Directive 2 – betalingstjenestedirektivet – å medføre store endringer i kundeatferd, verdikjede og konkurransebildet for betalingstjenester, i tillegg til utvikling av et marked for kontoinformasjonstjenester. PSD2 innføres i norsk lov i disse dager, og vil gjelde fra 14. september 2019. Det pågår derfor en rekke aktiviteter og utviklingsprosjekter blant etablerte aktører og nykommere i markedet for betalings- og kontoinformasjonstjenester, for å sikre etterlevelse av lovkrav og strategisk posisjonering i et marked som ingen foreløpig kjenner.

Nøkkelord: PSD2, betalingstjenester, open banking, fintech, disrupsjon, transformasjon