Samarbeid om digital infrastruktur mellom aktørene i den norske verdikjeden for bank og finans har vært en viktig nøkkel for å skape kostnadseffektive, stabile og forbrukervennlige betalingstjenester. Samtidig medfører sterke drivere i markedet nye muligheter og trusler både for etablerte og nye aktører i finansnæringen. Ny europeisk lovgivning (PSD II og GDPR) legger til rette for innovasjon og konkurranse gjennom regulert tilgang til betalingskontoer og persondata, og åpner markedet for andre enn banker. Stadig utvikling i teknologiske løsninger tilrettelegger for nye forretningsmodeller og digital distribusjonskraft. Dessuten er det en økende forventning fra den digitale forbrukeren knyttet til brukeropplevelser, tilgjengelighet og sikkerhet på lik linje med kjente teknologiselskaper. I sum ser vi en trend i retning av Open Banking, hvor bankene samarbeider med hverandre og tredjeparter om produksjon og/eller distribusjon av sine produkter og tjenester for å vinne kampen om kundene. Denne artikkelen går nærmere inn på Open Banking, hva det betyr for norske bedrifter i dag og hvordan dagens samarbeidskultur kan danne grunnlaget for morgendagens Open Banking.

Nøkkelord: Revidert betalingsdirektiv, PSD II, Forretningsmodeller for digitale plattformer og økosystemer, strategisk verdikjedeposisjonering, samarbeid, frenemies, coopetition