Teknologien og folks anvendelse av den har på mange måter gjort muligheten for å betale med kontanter tilnærmet overflødig. Land som Norge og Sverige er ledende i dette, og ifølge statistikk fra SSB og Finans Norge, foretas under 3 % av husholdningenes forbruk i dag med kontanter. I begge land blir det mer og mer vanlig at det ikke lar seg gjøre å betale med kontanter. Dette er ett eksempel på et område hvor ikke bare mulighetene ny teknologi gir, men også anvendelsen av den, ligger foran lovverket på området. Så er det ikke bare å endre lovverket i tråd med hvordan majoriteten av betaling og lagring av verdi foregår når det er så utbredt? I denne artikkelen redegjør vi for noen av hovedpunktene i diskusjonen av dette.

Nøkkelord: kontantfritt samfunn, teknologi, hvitvasking, sikkerhet, moderne økonomi