Artikkelen ser nærmere på hvordan nye betalingsløsninger som er på vei inn i det norske markedet vil kunne påvirke risikobildet til virksomheter i forbrukermarkedet.

Nøkkelord: risiko, betalingsløsninger, forbrukermarked