Nordmenns grensehandel vokser til svimlende høyder på bekostning av statlige inntekter, arbeidsplasser og folkehelse. Svenske godteributikker opplever høye veksttall og sender store mengder billig svensk brus og godis til søthungrige nordmenn. Også de svenske tannlegene rigger seg for vekst. Likevel er det i kunnskapen vi finner de største hullene. Vi vet svært lite om hvor mye vi bruker på grensehandel, og hva vi kjøper. Da er det krevende å finne treffsikre politiske grep. Den ferske stortingsmeldingen om handelsnæringen gir positive signaler. Kunnskapsnivået om grensehandelen skal økes, også for netthandel. I tillegg skal en av de største utfordringene– momsfritaket for utenlandsk netthandel – fjernes, riktignok ikke før 1. januar 2020. Grensehandelsbarometeret må på plass raskt. I denne artikkelen beskriver vi omfang og effekt av grensehandelen, og hva barometeret bør inneholde.

Nøkkelord: grensehandel, momsfritak, dagligvare, sukkeravgift, grensehandelsbarometer