Teknologisk utvikling og digitalisering gjør det enklere for bedrifter å samle inn detaljert informasjon om hver enkelt kunde. I dagligvaremarkedet får kjedene kundespesifikk informasjon om handlemønster hver gang kunder i deres rabattprogrammer er i butikken. Dette øker kjedenes muligheter for å tilby personlige priser og produkter. Denne artikkelen ser nærmere på samspillet mellom personlige priser og produkter, og undersøker om det finnes strategiske årsaker til at aktører kan ønske å begrense sin bruk av personlige priser.

Nøkkelord: personlige priser, personlige produkter, strategisk produktdifferensiering, varehandel