Forretningsmodellene i varehandelen er under press som følge av økt vektlegging av bærekraft, digitalisering og endrede kundepreferanser. Det er økende enighet om at for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene som settes for næringslivet både nasjonalt og internasjonalt, vil bedrifter måtte utforme mer sirkulære forretningsmodeller. Det innebærer en overgang fra en lineær «utvinn, bruk og kast»-økonomi til en økonomi basert på stor grad av materialgjenvinning, gjenbruk og tjenestebasert konsum. I denne artikkelen diskuterer vi hvilke endringer som må til på system-, bedrift- og individnivå for å muliggjøre sirkulære forretningsmodeller i varehandelen. Vi illustrerer også de praktiske utfordringene med innsikter fra et pågående forskningsprosjekt om sirkulære forretningsmodeller og grønn kundeatferd i Orkla Home & Personal Care. Artikkelen gir dermed innsikt i utfordringene knyttet til et grønt skifte og mulighetene knyttet til nye og innovative forretningsmodeller i en mer sirkulær varehandel.

Nøkkelord: bærekraft, forretningsmodeller, innovasjon, sirkulær økonomi, varehandel