Dette heftet belyser dagligvarebransjen. Gunstein Instefjord (Forbrukerrådet) behandler forbrukerpolitikk, hvor konkurransesituasjonen står sentralt når man skal diskutere forbrukervelferd og -politikk. Det er vesentlig at en bransje som betyr så mye for forbruker og samfunnet, er preget av en sunn konkurransedynamikk.

Nordmenns grensehandel vokser. Ingvild Størksen & Kjetil Vee Moen (Virke) beskriver omfang og effekt av grensehandelen, og konstaterer at vi vet svært lite om hvor mye vi bruker på dette. De foreslår et grensehandelbarometer, og beskriver hva et slikt barometer bør inneholde.

Mette Fossum (REMA 1000) erkjenner at kunden har andre forventninger enn tidligere til samfunnsansvar og bærekraft i bransjen. I tråd med Michael Porters tanker om at samfunnsansvar må gjøres til en integrert del av forretningsmodellen, redegjør Fossum for hva REMA gjør for å sikre bærekraftig matproduksjon.

Forbrukeren påvirkes hver dag av merkevarer og merkeordninger. Matmerk har som formål å styrke konkurranseevnen til norsk matproduksjon gjennom å arbeide med kvalitetssystemer og synliggjøring av fortrinn og opprinnelse. Nina Sundqvist (Matmerk) gjør rede for den norske merkeordningen.

Forretningsmodellene i varehandelen er under press som følge av økt vektlegging av bærekraft, digitalisering og endrede kundepreferanser. Sveinung Jørgensen, Lars Jacob Tynes Pedersen & Siv Skard (Høgskolen i Innlandet/NHH) diskuterer endringer som muliggjør mer sirkulære forretningsmodeller og illustrerer praktiske utfordringer fra et prosjekt i Orkla.

Teknologisk utvikling og digitalisering gjør det enklere å samle informasjon. Kjedene får informasjon om handlemønster via lojalitetsprogrammer, og kan tilby skreddersøm av produkter og priser. Øystein Foros, Hans Jarle Kind & Mai Nguyen‐Ones (NHH) ser på samspillet mellom personlige priser og produkter, og vurderer om det finnes strategiske årsaker til at aktører kan ønske å begrense bruken av personlige priser.

Avslutningsvis analyserer Frode Steen & Simen Ulsaker (NHH) effektene av økningen i sukkeravgiften for brus og sjokolade. Mange har meninger om avgiftens treffsikkerhet og tapt salg på grunn av økt grensehandel og internetthandel. Forfatterne tallfester noen av effektene av avgiftsøkningen, herunder i hvilken grad effektene varierer på tvers av produktgrupper og regioner.