Forbrukerinteresser på matområdet er betydelige og knytter seg til den rollen mat har i menneskers liv, både som et middel til overlevelse, som kulturell markør og som andel av vårt husholdningsbudsjett. Flere av de grunnleggende forbrukerrettighetene, slik de i sin tid ble formulert av John F. Kennedy 1 , er av avgjørende betydning i dagligvaremarkedet. Det gjelder både i) retten til trygge produkter og beskyttelse mot produkter som kan utgjøre en trussel mot egen helse, ii) retten til informasjon og tilgang til fakta som sikrer informerte valg og iii) retten til å kunne velge mellom ulike produkter og tjenester til konkurransedyktige priser og god kvalitet.

Nøkkelord: forbruker, dagligvaremarkedet, maktkonsentrasjon, konkurransesituasjon