For REMA 1000 er kunden vår øverste sjef. Og kunden har andre krav og forventinger enn før. De vil vite hvor maten kommer fra, hvem som har laget den og om den har blitt produsert på bekostning av knappe ressurser. De vil vite hva den inneholder og stiller krav til hvordan vi pakker inn varene og frakter de til butikken. Samfunnsansvar er ikke lenger noe vi kan gjøre ved siden av, det er noe som må integreres i driften.

Nøkkelord: bærekraft, dagligvare, matproduksjon, klimaendringer