Verdien av kjønnsmangfold blir hyppig løftet frem, og flere bedrifter har en tydelig uttalt ambisjon om å øke kjønnsmangfoldet til 30, 40 eller 50 prosent, og å tiltrekke personer med mangfoldsbakgrunn. Dette skjer frikoblet fra å ha kunnskap om hvordan de skal utløse det fulle potensialet i mangfoldet. Hvordan skal en kunne identifisere, koordinere og bruke mangfoldskompetansen blant ansatte? Hvordan skal bedriften utvikle et system, en kultur og en praksis for ledelse av mangfold? Mangfoldsledelse handler om å forstå og utløse verdien i mangfold og likestilling slik at virksomhetens trippelbunnlinje styrkes. Denne artikkelen benytter seg av Seema AS som case for å kunne belyse konkrete verktøy knyttet til mangfoldsledelse.

Nøkkelord: mangfold, mangfoldsledelse, konkurransefortrinn, likestilling