Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene prisdiskriminerer kundene sine basert på tilgjengelig informasjon. Dette er mulig fordi banken kjenner kundens identitet før den stiller kjøps- og salgskurser. Kunder med god innsikt i hvordan markedet fungerer kan kjøpe og selge valuta til en svært lav kostnad. Tilsvarende oppnår kunder som handler ofte en volumrabatt. Resultatene tilsier at kundene i valutamarkedet, for eksempel import- og eksportbedrifter, kan spare penger ved å vise innsikt i markedet. Dette kan de for eksempel gjøre gjennom å skaffe tilgang til bankens elektroniske handleplattform, og ved å anvende handleplattformer der bankene må konkurrere om kundene.1

Nøkkelord: likviditet, valutamarkedet, prisdiskriminering, handleplattformer, OTC-markeder