I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking av muligheter og kunne se potensielle trusler som følger av digitalisering før de oppstår. Bedre forståelse for dette vil kunne føre til mer informerte beslutninger om hvilke valg egen virksomhet skal foreta seg, og bedre innsikt i om de valgene er levedyktige. Vi presenterer tre eksempler på anvendelse av rammeverket, to på bransjenivå (forsikring samt regnskap og revisjon) og en på forretningsenhet (Jotun Hull Performance System). Eksemplene demonstrerer at man gjennom et slikt verktøy kan være forberedt også på disruptive innovasjoner.

Nøkkelord: digitalisering, digital transformasjon, digitaliseringskanvas