Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 175)
av Ragnhild Kvålshaugen
TEMA Strategi i omskiftelige tider
(side 176-185)
av Bjørn Kj. Haugland
Sammendrag

Utviklingen det siste århundret har vært overveldende. Barnedødeligheten er dramatisk redusert og langt flere har tilgang til vann, energi og utdannelse. Landbruket er blitt mer effektivt og maskiner gjør det tyngste arbeidet for oss. Høyere utdanningsnivå har gjort oss mer opplyste og medisinsk forskning har eliminert en rekke sykdommer og plager. Internettrevolusjonen har grepet inn i samfunnet og gjort det enklere å kommunisere med mennesker over hele kloden.

Eksisterende forretningsmodeller er under press, og strategier og taktikker må kontinuerlig utfordres så de passer til en fremtid hvor ressursknapphet, klima og teknologi møter samfunnets behov for forsvarlig verdiskapning. Ledere kan ikke stole på bakspeilet når verden endres raskt. Mens tradisjonell planlegging er lineær, er realitetene i økende grad eksponentiell.

DNV GL har utarbeidet rapporten «IMPACT: Transforming Business, Changing the World» for FN. Rapporten tar blant annet for seg trendene vi mener påvirker næringslivet frem mot 2030. Kunnskap om disse 15 trendene vil hjelpe deg med å navigere din virksomhet, organisasjon eller privatøkonomi.

Hvordan lede mangfold?
Konkrete verktøy for at mangfold kan bli et konkurransefortrinn i en omskiftelig tid
(side 186-195)
av Loveleen R. Brenna & Marte C. W. Solheim
Sammendrag

Verdien av kjønnsmangfold blir hyppig løftet frem, og flere bedrifter har en tydelig uttalt ambisjon om å øke kjønnsmangfoldet til 30, 40 eller 50 prosent, og å tiltrekke personer med mangfoldsbakgrunn. Dette skjer frikoblet fra å ha kunnskap om hvordan de skal utløse det fulle potensialet i mangfoldet. Hvordan skal en kunne identifisere, koordinere og bruke mangfoldskompetansen blant ansatte? Hvordan skal bedriften utvikle et system, en kultur og en praksis for ledelse av mangfold? Mangfoldsledelse handler om å forstå og utløse verdien i mangfold og likestilling slik at virksomhetens trippelbunnlinje styrkes. Denne artikkelen benytter seg av Seema AS som case for å kunne belyse konkrete verktøy knyttet til mangfoldsledelse.

Vitenskapelig publikasjon
(side 196-213)
av Espen Andersen & Ragnvald Sannes
Sammendrag

I denne artikkelen utvikler og presenterer vi et rammeverk, en digitaliseringskanvas, for å artikulere, beskrive og analysere hvordan en virksomhet kan bli påvirket av teknologisk utvikling og digitalisering. Formålet er å gi ledere et verktøy for systematisk utforsking av muligheter og kunne se potensielle trusler som følger av digitalisering før de oppstår. Bedre forståelse for dette vil kunne føre til mer informerte beslutninger om hvilke valg egen virksomhet skal foreta seg, og bedre innsikt i om de valgene er levedyktige. Vi presenterer tre eksempler på anvendelse av rammeverket, to på bransjenivå (forsikring samt regnskap og revisjon) og en på forretningsenhet (Jotun Hull Performance System). Eksemplene demonstrerer at man gjennom et slikt verktøy kan være forberedt også på disruptive innovasjoner.

(side 214-225)
av Nils Kristian Einstabland
Sammendrag

GDPR trådte i kraft [1. juli] 2018. Det innebærer skjerpede krave til hva som er forsvarlig beskyttelse av de personopplysningene virksomheten besitter og styrkede rettigheter til dem opplysningene gjelder. Denne artikkelen gir en praktisk fremstilling av hovedreglene i GDPR, noen tommelfingerregler for å vurdere hva som er «godt nok for meg» og noen tips for hvordan komme i gang. Hvorfor skal jeg gjøre dette når jeg aldri har hatt noen datainnbrudd, tenker du kanskje. I tillegg til å overholde de lovkrav for virksomheten på linje med skatt og HMS gir godt personvern også god datasikkerhet som bidrar til å sikre annen forretningskritiske opplysninger, som finansiell informasjon og forretningshemmeligheter. Dette blir stadig viktigere for å bevare aksjonærverdier og å unngå beskyldninger om kontraktsbrudd og fare for rettstap.

(side 226-238)
av Svein Oskar Lauvsnes
Sammendrag

Denne studien viser at aksjeindeksen OSEAX ikke er en optimal portefølje i klassisk forstand. Ved å anvende Markowitz’ metode for minimumvarians-porteføljer (MVP) på et utvalg av delindekser viser det seg at det er mulig å oppnå høyere forventet avkastning for marginalt lavere risiko «in-sample» for hele perioden 1996–2016. For hovedindeksen OSEBX er forskjellene enda større i favør av den optimaliserte porteføljen, både med hensyn til risiko og forventet avkastning. Disse verdivektede referanseindeksene tilfredsstiller dermed ikke kravet til en effisient «markedsportefølje». Stabiliteten til porteføljevektene er undersøkt ved et ekspanderende estimeringsvindu. Vektene endrer seg noe, men beholder samme rangering. «Out-of-sample»-porteføljer med disse vektene gir et minst like godt eller vesentlig bedre risiko-avkastningsforhold sammenlignet med referanseindeksene. Resultatene er i samsvar med internasjonal forskning på området.

Vitenskapelig publikasjon
(side 239-254)
av Geir Høidal Bjønnes & Neophytos Kathitziotis
Sammendrag

Selv om valutamarkedet er verdens største finansmarked, og ofte brukes som skolebokeksempelet på et marked med «perfekt konkurranse», finner vi at markedsmakt og prisdiskriminering spiller en betydelig rolle. Bankene prisdiskriminerer kundene sine basert på tilgjengelig informasjon. Dette er mulig fordi banken kjenner kundens identitet før den stiller kjøps- og salgskurser. Kunder med god innsikt i hvordan markedet fungerer kan kjøpe og selge valuta til en svært lav kostnad. Tilsvarende oppnår kunder som handler ofte en volumrabatt. Resultatene tilsier at kundene i valutamarkedet, for eksempel import- og eksportbedrifter, kan spare penger ved å vise innsikt i markedet. Dette kan de for eksempel gjøre gjennom å skaffe tilgang til bankens elektroniske handleplattform, og ved å anvende handleplattformer der bankene må konkurrere om kundene.1

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Chr. Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Lars Inge Pettersen, partner, KPMG

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones

Design og sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk: 07 Media AS

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2018

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089, student kr 539.E-abonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: journals@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon