Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}

Når sjefen er en app – delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv


Kristin Alsos er forskningsleder ved Fafo.


Kristin Jesnes er forsker ved Fafo.


Beate Sletvold Øistad er forsker ved Fafo.

I denne artikkelen ser vi nærmere på delingsøkonomi i et arbeidsperspektiv. Hvem og hvor mange jobber via plattformer? Hva kjennetegner arbeidet og (arbeids)relasjonene? Hvordan vil plattformøkonomien utvikle seg? Og hvordan kan utviklingen med mer digitalt formidlet arbeid påvirke arbeidslivet? Våre funn tilsier at arbeid via plattformer fortsatt er marginalt i norsk arbeidsliv, og at arbeidsrelasjonene kan karakteriseres som atypiske. Mens flere studier har anslått at plattformøkonomien er i vekst, argumenterer vi for at tradisjonelle virksomheter vil adoptere plattformenes måte å organisere arbeid på, og dette vil ikke bare gjelde de teknologiske løsningene, men også tilknytningsformene.

Nøkkelord: : arbeid, arbeidsgiveransvar, delingsøkonomi, plattformarbeid, tilknytningsformer

In this article, we explore the sharing economy in Norway in a labour perspective. How many and who works via platforms? What are the characteristics of the work and the (labour) relations? How will the platform economy develop? And in what ways can more digitally intermediated work influence the labour market? Our findings show that work intermediated through platforms still is a marginal phenomenon in the Norwegian labour market, and the labour relations can be characterized as atypical. While several studies suggest that the platform economy will grow, we argue that traditional companies will adopt platform-based solutions, both the digital solutions and the employment relations.

Key words: : work, employer responsibility, sharing economy, platform work, forms of employment
Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon