En elektrisk drill brukes aktivt i 15 minutter i sin livstid. En bil brukes aktivt i 30 prosent av sin livstid. Resten av tiden ligger de i boden eller står parkert. Delingsøkonomien – andres bruk av andres eiendeler når disse ikke er i bruk – har med rette fått stor mediedekning. Økt konkurranse, økt innovasjonstakt, og økt økonomisk aktivitet uten å trekke mer på jordens ressurser er som et Kinderegg – nesten for godt til å være sant. Derfor verken kan eller må vi neglisjere delingsøkonomien. Derfor må politikerne legge forholdene til rette for at den kan utvikle seg i regulerte former.

Nøkkelord:: delingsøkonomi, ressursutnyttelse, innovasjon, bærekraftig