Delingsøkonomien utfordrer skattereglene på sentrale områder. Privatpersoner blir i større utstrekning tilbydere av varer og tjenester, og dette skjer på tvers av etablerte skiller mellom arbeidsgiver og ansatt, og mellom næringsdrivende og personer. De alminnelige skattereglene gjelder. Artikkelen omhandler skattemessige spørsmål knyttet til den som yter tjenester og leier ut formuesgoder i delingsøkonomien, inkludert de nye reglene om skatteplikt ved kortidsutleie av egen bolig.

Nøkkelord:: skatt, delingsøkonomi, utleie, tjenester