Delingsøkonomien har vært et mye omtalt fenomen som har ført til store omveltninger i hvordan vi lever og konsumerer. Denne artikkelen undersøker delingsøkonomien fra et bærekraftsperspektiv for å forstå hvordan den kan bidra til å effektivisere ressursbruk og kutte klimagassutslipp, noe som kan redusere vårt naturlige fotavtrykk. Som del av et bærekraftsperspektiv må vi også se på de sosiale dimensjonene, hvor myndigheter og selskaper som engasjerer seg i delingsøkonomien begge har et ansvar for å sikre ansvarlighet for at den kan bidra til verdiskapning for hele samfunnet.

Nøkkelord: : bærekraft, sirkulær økonomi, klimakutt, ressurseffektivisering, verdiskapning, samfunnsansvar