Artikkelen diskuterer økonomiske styringsproblem som oppstår når kommunal tjenesteproduksjon skjer på tvers av enheter. Dette gjelder kommunale helse- og omsorgstjenester i skjæringsfeltet spesialisthelsetjeneste og kommunenes ansvar. Data fra to empiriske studier illustreres ut fra styringsteori for å belyse styringsutfordringer i interorganisatoriske relasjoner. Vi finner at kommunene har mange organisatoriske løsninger som samsvarer med teori om «styringspakker». Dette bør beslutningstakere ha kunnskap om når reformer for offentlig styring gjennomføres.

Nøkkelord: horisontal styring, kommunehelsetjeneste, styringspakker