Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 355)
av Finn Espen Sellæg
TEMA Regnskap og skatt
(side 356-365)
av Finn Espen Sellæg & Lars Ragnar Vigdel
Sammendrag

I denne artikkelen gir vi en oversikt over endringer innenfor IFRS på kort og lang sikt. Artikkelen gir en oversikt over endringer med effekt for 2017-regnskapet og hvilke endringer som gjelder for 2018 og senere, samt en kort kommentar om pågående prosjekter i IASB. Artikkelen utgis årlig i Regnskap og Skatt temanummer av PØF, og oppdateres i forhold til nyheter fra siste år.

(side 366-374)
av Elisabet Ekberg
Sammendrag

Signaler fra Regjeringen indikerer at status for den nye norske regnskapsstandarden er høyst usikker og uklar. Bakgrunn for forslag til ny norsk regnskapsstandard er omhandlet i tre tidligere artikler1 og blir ikke nærmere behandlet i denne artikkelen. Hovedpoenget her er å gi en oversikt over signalene i den proposisjon som ble fremmet i juni 2017 og å gi uttrykk for noen tanker om hvilke konsekvenser dette kan få for reguleringen i regnskapsstandarder fremover.

(side 375-388)
av Nina Servold Oppi
Sammendrag

Den 1. januar 2018 trer nye regler for inntektsføring for børsnoterte foretak og andre foretak som rapporterer etter IFRS i kraft. Denne artikkelen ser nærmere på potensielle endringer i ulike bransjer som følge av de nye reglene, og ser nærmere på hva utvalgte foretak i de ulike bransjene selv har opplyst om hva de forventer av effekter. Kort oppsummert synes de nye reglene å få effekt på noen inntektstyper for noen foretak, og effektene kan potensielt bli vesentlige. De fleste foretakene opplyser imidlertid om at de ikke forventer vesentlige effekter. Enkelte problemstillinger er fortsatt uavklarte, hvilket er en utfordring både for regnskapsprodusenter og regnskapsbrukere med tanke på at det kun er få måneder igjen til standarden skal tas i bruk.1

(side 389-393)
av Heidi Dammyr & Kristian Tønseth
Sammendrag

Artikkelen vil ta for seg de mest sentrale forventede endringer for foretak av allmenn interesse ved innføring av ny revisorlov.

(side 394-408)
av Arild Vestengen, Egil Jakobsen & Henrik B. Seielstad
Sammendrag

Fra og med inntektsåret 2014 har en stor gruppe skattytere måttet forholde seg til rentebegrensningsregelen, som begrenser fradragsretten for rentekostnader på interngjeld. Det har lenge ligget i kortene at regelen ville bli endret, og 4. mai 2017 ble forslaget til endret rentebegrensningsregel sendt på høring. I denne artikkelen redegjør forfatterne for hovedinnholdet i forslaget. Denne artikkelen ble skrevet i forkant av fremleggelsen av statsbudsjettet for 2018 den 12. oktober 2017. I statsbudsjettet uttaler regjeringen at det behov for mer tid til å vurdere alle merknader som er innkommet i høringsrunden til de foreslåtte rentebegrensningsreglene. Departementer skriver videre at det tar sikte på å komme tilbake med forslag til endringer så snart som mulig slik at nye regler kan tre i kraft fra og med inntektsåret 2019. Forfatterne vurderer at beskrivelsen nedenfor fortsatt er relevant, men samtidig at det kan tilkomme justeringer når regjeringen fremlegger endelig proposisjon til Stortinget.

Praktisk økonomi & finans

Tidsskrift for finans, regnskap, skatt

4–2017, årgang 33

www.idunn.no/pof

Ansvarlig Redaktør

Inger Johanne Pettersen, NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Redaktører

Gunnar Dahl, partner, DHT

Ragnhild Kvålshaugen, professor, Handelshøyskolen BI

John Christian Langli, professor, Handelshøyskolen BI

Finn Espen Sellæg, partner, EY

Gry Skorpen, finanssjef, Ferd AS

Frode Sættem, professor, NHH – Norges Handelshøyskole

Redaksjonssekretær

Marit Rokkones


Design og sats: Laboremus Sandefjord AS

Trykk: Renessanse Media

Omslagsdesign: KORD

ISSN print: 1501-0074

ISSN online: 1504-2871

DOI: 10.18261/issn.1504-2871

© Universitetsforlaget 2017

Bidragsytere henvises til forfatterveiledningen på tidsskriftets hjemmeside (www.idunn.no/pof). Alle bidrag sendes elektronisk til redaksjonssekretæren.

Abonnement

Papirabonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089, student kr 539.E-abonnement: Institusjon kr 1479, privat kr 1089.

Henvendelser om abonnement mv. rettes til Universitetsforlagets kundeservice, Postboks 508 Sentrum, 0105 Oslo. Telefon: 24 14 75 00. E-post: abonnement@universitetsforlaget.no. Abonnement kan også bestilles på https://www.idunn.no/pof.

Annonsering

Vennligst ta kontakt med markedskonsulent Jelena Doublinskaia. Telefon: 480 03 031. E-post: jelena.doublinskaia@universitetsforlaget.no.

Rettigheter

Publisering i Praktisk økonomi & finans er underlagt bestemmelsene i Normalkontrakt for utgivelse av litterære verk i tidsskrift utarbeidet av Den norske Forleggerforening og Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening. Verket utgis i tidsskriftets papirutgave og i digital utgave på Universitetsforlagets tidsskriftdatabase Idunn. Det utbetales ikke honorar og det forutsettes at verket ikke er publisert tidligere i andre sammenhenger. Avtalen kan leses i sin helhet på: www.nffo.no.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon