Vi følger i denne artikkelen opp en tidligere artikkel her i Praktisk Økonomi & Finans, på temaet Business Analytics (BA). Vi drøfter behovene i arbeidsmarkedet og hvordan en handelshøyskole, som NHH, kan ta hensyn til utviklingen. Vi diskuterer hva BA har å bidra med til beslutningsprosesser og hvorfor dette kun i det siste er blitt mulig i praksis. Til slutt gjør vi rede for hva som skjer på NHH innenfor BA.

Nøkkelord: business analytics, big data, arbeidsmarked, utdanning