Oppgrader til nyeste versjon av Internet eksplorer for best mulig visning av siden. Klikk her for for å skjule denne meldingen
Ikke pålogget
{{session.user.firstName}} {{session.user.lastName}}
Du har tilgang til Idunn gjennom , & {{sessionPartyGroup.name}}
Leder
(side 313)
av Gry Skorpen
TEMA Digitalisering
(side 314-328)
av Tone Thingbø & Waldo Rocha Flores
Sammendrag

I denne artikkelen søker vi å presentere og forklare et stadig mer utfordrende fenomen for leseren – nemlig hvordan cyberrisiko påvirker og kan komme til å påvirke økonomi- og regnskapsfunksjonen i norske bedrifter. Vi gir 5 konkrete tips som vi mener enhver bedrift og økonomifunksjon må ta til seg for å være rustet til å håndtere cyberrisiko i den digitale tidsalder. Tipsene har vi utarbeidet på bakgrunn av tre konkrete scenarier for hvordan økonomiavdelingen kan bli rammet av denne risikoen. Forut for scenariene presenteres fagfeltet og en del begreper, samt at det gis noen nylige tall fra undersøkelser og statistikk over angrep. Vi påstår at teknologien i seg selv aldri kommer til å bli sikker – økonomifunksjonen må derfor evne å sikre teknologien så langt det lar seg gjøre, men ikke miste av synet at det viktigste er og blir å «herde» mennesker og prosesser som benytter teknologi.

(side 329-331)
av Espen Eide
Sammendrag

Sammenlignet med mange bransjer er banker langt fremme innen digitalisering. Sammen med teleselskaper er banker de mest modne når det gjelder anvendelse av ny teknologi og data for å effektivisere prosesser for å kutte kostnader og forbedre kundeopplevelsen. Den store forskjellen mellom bransjene er at banker fremdeles ikke har sett de store endringene hverken i inntjening eller bunnlinje sammenlignet med eksempelvis mediebransjen. Få banker i verden kan måle seg mot egenkapitalavkastningen i norske banker, og de fleste har så langt tatt konsekvensene av digitaliseringen med blant annet å kutte drastisk i fysiske filialer.

(side 332-336)
av Daniel Vadet Hansen
Sammendrag

Den digitale tidsalderen er nå over oss for fullt. For både private og offentlige selskaper handler det om å identifisere muligheter og evne å utnytte disse så fort som mulig. Viktige bakenforliggende drivere er effektivisering, forenkling og kostnadsbesparing, men bruk av digital teknologi er også viktig for å forbedre salget og leveransen av varer og tjenester. Det ligger i sakens natur at digitalisering handler om bruk av IT, Software og Hardware, og hvordan dette kan brukes til å understøtte og optimalisere virksomhetsprosesser. Fokuset på digitalisering blir dermed gjennomgående og distribuert i hele virksomheten, og absolutt ikke isolert til IT-avdelingen. Hver enkelt avdelingsleder er ansvarlig for å sørge for best mulig støtte for sitt ansvarsområde. Hvilken «tech-stack» bør benyttes for å løse avdelingens problemer mest mulig effektivt slik at dens fulle potensial kan realiseres? Dersom løsningene ikke allerede finnes tilgjengelig i virksomheten, er det i dag enkelt å få en oversikt over muligheter, gjøre anskaffelser og implementere digital prosess-støtte for den aktuelle problemstillingen. Markedsavdelingen leder veien i mange selskaper når det kommer til å utnytte digital teknologi. I store selskaper har de gjerne et titalls applikasjoner tilgjengelig for å støtte opp under arbeid og prosesser. Hva så med selskapets øverste «leder» – altså styret? Hvilken rolle har styret inntatt når det kommer til digitalisering av selskapet de er ansvarlig for? Og ikke minst, i hvilken grad har styret selv tatt i bruk digital støtte i sitt eget arbeid?

(side 337-343)
av Jonas Andersson & Stein W. Wallace
Sammendrag

Vi følger i denne artikkelen opp en tidligere artikkel her i Praktisk Økonomi & Finans, på temaet Business Analytics (BA). Vi drøfter behovene i arbeidsmarkedet og hvordan en handelshøyskole, som NHH, kan ta hensyn til utviklingen. Vi diskuterer hva BA har å bidra med til beslutningsprosesser og hvorfor dette kun i det siste er blitt mulig i praksis. Til slutt gjør vi rede for hva som skjer på NHH innenfor BA.

(side 344-352)
av Anders Løland, Anders Berset & Ingrid Hobæk Haff
Sammendrag

Skatteetaten bruker i dag prediktive metoder til blant annet utvelgelse til kontroll av merverdiavgiftsoppgaver og til å forbedre og effektivisere innkreving av skatter. Dette har vist seg å gi økt proveny og en mer effektiv utnyttelse av ressursene. Framover ønsker Skatteetaten å få utviklet nye modeller som vil forenkle rapporteringen for den delen av næringslivet som opererer innenfor lovverket, og samtidig gjør kampen mot svart økonomi mer effektiv. Derfor har etaten inngått partnerskap med Big Insight, som er et såkalt Senter for forskningsdrevet innovasjon. Big Insight består av forskningspartnere, private bedrifter og offentlige etater, og skal forske på innovative statistikk- og maskinlæringsmetoder for å løse viktige problemer. Hovedformålet med samarbeidet mellom Skatteetaten og Big Insight er å utvikle metodikk som gjør det mulig å ta i bruk stadig nye datakilder og økte datamengder for å målrette veiledning, kommunikasjon, forebygging og forenkling av kontrollarbeidet.

Idunn bruker informasjonskapsler (cookies). Ved å fortsette å bruke nettsiden godtar du dette. Klikk her for mer informasjon