Arbeidsmiljøloven oppstiller detaljerte regler om arbeidstid. Arbeidstakere i ledende eller særlig uavhengig stilling kan imidlertid unntas de fleste av disse reglene. Med henvisninger til lovens forarbeider og rettspraksis drøfter artikkelforfatterne rekkevidden av unntakene.

Nøkkelord: arbeidstid, unntak , ledende stillinger, uavhengige stillinger