2016 var et tregt år for norsk økonomi. Reiselivet var unntaket. I forskningsprosjektet BIOTOUR er hovedmålsettingen å utforske nøkkelbetingelser for å videreutvikle det naturbaserte reiselivet.

En av sektorene innen reiselivet som vokser raskest, er nemlig den naturbaserte. Denne delen av reiselivet omfatter bedrifter som tilbyr tjenester og produkter til turister som besøker naturområder utenfor sine vanlige omgivelser (der de bor). Verdiskapingen som det naturbaserte reiselivet skaper, varierer. Det som imidlertid er felles for denne sektoren, er at naturen er attraksjonen. Det er til naturen man drar for opplevelser, avkobling, aktiviteter og sosialt fellesskap. Ifølge Innovasjon Norge hadde Preikestolen alene i fjor besøk av nesten 300.000 mennesker. Mens om lag 1000 personer kravlet seg opp på Trolltunga i 2009, var det nesten 90.000 personer i fjor som ville oppleve det spektakulære fjellplatået.

Nøkkelord: naturbasert reiseliv, naturressurser, produktutvikling, bærekraft, forskningsprosjekt