I flere tiår har små og mellomstore banker og selskaper i Norden hatt tilgang på finansiering i obligasjonsmarkedet. Dette har nå blitt vanskeligere. På høsten i fjor annonserte den europeiske verdipapir- og markedstilsynsmyndigheten (ESMA) at det nordiske systemet for uoffisielle kredittvurderinger – såkalte skyggeratinger – er i strid med EUs reguleringer av kredittvurderingsbyråer (CRAR). Investorer i de nordiske obligasjonsmarkedene møter dermed en rekke utfordringer. Norske selskaper som trenger finansiering kan bli skadelidende.

Nøkkelord: skyggerating, kreditt , obligasjoner , rentemarkedet , selskapsfinansiering