Digitalisering av kultur og underholdning skaper ofte forventninger om økt mangfold, både i tilbud og konsum. Dette var også et av målene da staten bidro økonomisk til at Norge i 2012 ble første land i verden med digitalt utstyr i alle kinoer. I denne artikkelen sammenligner jeg både filmtilbud og kinobesøk i 2008 og 2013 for å undersøke om digitaliseringen faktisk bidro til økt mangfold. Resultatene viser at lang flere filmer vises på kino etter digitaliseringen, men at publikum i større grad flokker seg om de mest populære.

Nøkkelord: mangfold, markedsføring, digitalisering, film