Denne artikkelen handler om ledelsesfaget og hvorfor ledere trenger fagkunnskap i det faget de skal utøve – altså ledelsesfaget. Konklusjonen kan presenteres umiddelbart: de aller fleste lederne, både topp- og mellomledere, trenger (mer) fagkunnskap om ledelse. Du blir ikke automatisk en god leder selv om du er god i et annet fag, som medisin eller elektroteknikk. Ledelse er også et fag som krever kunnskap og kompetanse for å kunne utøves godt. Videre vil jeg diskutere utfordringer i, og kritikken til, hvordan vi underviser i ledelse, både som fagpersoner og særlig utdanningsinstitusjoner som Handelshøyskolene.

Nøkkelord : ledelseskompetanse, feilaktige forestillinger, lederutdanning, utdanningsinstitusjonenes ansvar