Formålet med denne artikkelen er å beskrive solcelleteknologiens egenskaper og drivkreftene i det distribuerte markedet slik at myndigheter, energiselskaper og andre aktører lettere kan forstå solenergimarkedet og dermed ta riktige strategiske beslutninger. Fokuset i artikkelen er på solceller i og på bygg i det som ofte omtales som «distribuert produksjon».

Nøkkelord: solkraft, smart-grid, distribuert produksjon, Internet of things