Pensjonssystemet i offentlig sektor er i endring. Blant annet kan særaldersgrenser komme til å avskaffes som en ordning finansiert gjennom Statens pensjonskasse, og hvor departementene selv kan betale for å videreføre dem. Én av fem statsansatte har særaldersgrense som gjør at de må gå av før den alminnelige aldersgrensen på 70 år. I tillegg til å betale særalderspensjonen, kan det også bli aktuelt for departementene å kompensere personer med særaldersgrense for at de, som følge av den lave aldersgrensen, får en lav ordinær alderspensjon i et nytt pensjonssystem. I denne artikkelen bruker vi forsvarsdepartementet som eksempel for å belyse potensielle kostnadskonsekvenser for departementene av en slik endring.

Nøkkelord: pensjon, offentlig forvaltning, personell, personellforvaltning, kostnadsanalyse, forsvaret, forsvarssektoren, særaldersgrense