Myndighetene snakker pent om gründerne for tiden, for Norge trenger nye arbeidsplasser. Men de samme myndigheter har bestemt at selvstendig næringsdrivende skal ha vesentlig lavere tjenestepensjon enn lønnsmottakere. Gründerne får heller ingen AFP. Ingen politikere, hverken fra høyre- eller venstresiden, gårinn for høyere pensjon til næringsdrivende. Hvorfor? Er det ideologi? Eller mener politikerne at næringsdrivende ikke fortjener bedre?

Nøkkelord: lavere tjenestepensjon til gründeren, lavere sparesatser til gründeren, ingen AFP til gründeren, ingen sparing for inntekt under 1 G for gründeren