Nye skatteregler gjør investering i aksjer og aksjefond mindre lønnsomt. Politikerne har bestemt at utbytte og gevinst ved salg av aksjer skal beskattes hardere. Lang erfaring har lært oss at når skattene øker, øker også kreativiteten for å finne tilpasninger. Slike tilpasninger har allerede kommet fra finansbransjen. Vi har nå fått en meningsløs og uforståelig skatteforskjell mellom dem som investerer direkte i aksjer og aksjefond, og dem som investerer indirekte gjennom finansbransjens produkter. Har politikerne i sin iver etter å beskatte eierne hardere, kastet babyen ut med badevannet?

Nøkkelord: høyere eierskatt, aksjer og aksjefond, Scheel-utvalget, fondskonto, lån til eiere