Nordmenn har verdier for over 200 mrd. i fripoliser. Man kan lese om dette av og til, som en utfordring for selskapene eller deres kunder. Allikevel er det få som kan fortelle hva dette «produktet» egentlig er for noe, bakgrunnen for det og hva som foregår akkurat nå. Det mest aktuelle er diskusjonen om hvordan disse enorme verdiene bør forvaltes i årene som kommer. I dag forvaltes de som om det var korte penger, drevet av et regelverk som er velmenende, men ikke heldig for hva fripoliser faktisk er: Langsiktig sparing til pensjon. På en utfyllende, men ikke på noen måte komplett måte, er det dette artikkelen vil forsøke å belyse.

Nøkkelord: fripolise, fripolise med investeringsvalg, ytelsespensjon, grunnlagsrente, utjevnet premie, innskuddspensjon, solvens2, livsforsikring