De fleste reklamefilmer om pensjonssparing handler om hvor kjedelig det er å sette seg inn i pensjon. Pensjonssystemet er ikke enkelt å få oversikt over. Men det er mange grunner til å legge inn en liten innsats for å forsøke å forstå hvordan pensjonssystemet er bygd opp, og hvilke endringer det nå står overfor. Fordi vi ventes å leve lenger, får vi stadig mindre utbetalt per år. Hva kan du vente deg? Hva er livsvarig AFP? Hva er tjenestepensjon? Ja, pensjon er komplisert. Men denne artikkelen er en håndsrekning: Her er en «pensjon for dummies», om du vil, ipensjonssystemet.

Nøkkelord: alderspensjon, folketrygd, levealdersjustering, AFP, tjenestepensjon, påslagsmodell, pensjonskonto