Når en bedrift på grunn av dårlig økonomi har behov for å si opp ansatte eller å permittere er det stort potensiale for at konflikter mellom bedriften og de som rammes oppstår. Mange av disse konfliktene kunne vært unngått. Derfor er det viktig at de ansattes rettigheter blir ivaretatt på en god måte. Artikkelen gir en kortfattet gjennomgang av ansattes rettigheter ved permittering og nedbemanning.

Ved sykefravær er det viktig å sikre en god plattform for dialog og få ansatte raskt tilbake i arbeid. Artikkelen tar også for seg ansattes rettigheter og plikter ved sykdom, herunder sykepenger, oppfølgning av sykemeldte og bedriftens tilretteleggingsplikt.

Nøkkelord: arbeidsrett, permittering, oppsigelse, nedbemanning, sykepenger, lønnsplikt, tilretteleggingsplikt