En rekke aksjeselskaper (ASer) valgte bort revisor i 2011. Dersom fravalget av revisor påvirket bankenes eller kreditorenes risikovurdering, er det rimelig å forvente at selskapene som valgte bort revisor vil få høyere lånerente eller dårligere tilgang til kreditt etter fravalget. Vi undersøker utviklingen fra 2010 til 2012 for ASer som kvalifiserte for fravalg i 2011. Resultatene er entydige. Vi finner ingen tegn til negative finansieringseffekter for de som valgte bort revisor i 2011 sammenliknet med de som beholdt revisor.

Nøkkelord: revisjon, fravalg, renter, betalingsanmerkninger