Folkefinansiering er en kapitalinnhentingsmetode der mange personer går sammen om å reise kapital til et bestemt formål. Det totale beløpet som reises gjennom folkefinansiering kan være betydelig, men beløpet hver enkeltperson bidrar med er normalt relativt beskjedent. Potensialet til folkefinansiering har økt betydelig de senere år blant annet med bakgrunn i etableringen av sosiale nettsamfunn. I denne artikkelen diskuterer vi røttene til folkefinansiering, hvilke former for folkefinansiering som finnes, og hvilke suksessfaktorer som knytter seg til folkefinansiering. Deretter fokuserer vi på fordelene og utfordringene med folkefinansiering i Norden og til slutt konkluderer vi ved å diskutere implikasjoner både for praksis og forskning.

Nøkkelord: folkefinansiering, crowdfunding, kapitalinnhenting, entreprenørskap, eierkapital, donasjon, lån, Norden