Fremveksten av nye selskaper er avhengig av at det investeres mer risikokapital i tidligfase. Investeringsmulighetene i andre deler av risikokapitalmarkedet har økt med økt fri og global bevegelse av kapital. Det er spesielt vanskelig for vekstbedrifter i Europa å skaffe den risikokapital som trengs i såkorns- og oppstartfasen. Ifølge flere forskere betraktes BA som den viktigste tilbyderen av risikokapital og kompetanse i bedriftens tidligfase. Studier har vist at i Europa investeres kun en tredjedel av hva som investeres i tidligfaseprosjekter i USA. USA har en kultur og et kunnskapsgrunnlag som er lagt til rette for radikale innovasjoner, mens deler av industrien i Europa er knyttet til innovasjonstradisjoner som kan defineres som vedlikeholdsinnovasjoner. Personer og organisasjoner med kapital vil heller investere i objekter med lavere risiko og i land med lavere skatt, slik som i USA.1 (Bryne & Mjøen, 2007)

Nøkkelord: Business angels, vekstpotensial, VoC-teori, dealflow, vedlikeholdsinnovasjoner, syndikering, kompetent kapital, NorBAN, skatteinsentiver