Det er en pågående debatt om praksisrelevans innenfor økonomistyringsforskningen. Denne artikkelen tar sikte på å bidra til å øke forståelsen av det påståtte gapet mellom teori og praksis. Man kan få et inntrykk av et fagområde som strever med å finne retning for ny forskning. Mye kan tyde på at fagområdet gjør seg selv en bjørnetjeneste ved å hevde at det mangler relevans for bedriftene. Artikkelen redegjør videre for mulige årsaker til avvik mellom teori og praksis, noe som er forklart med (1) utdanningen, (2) metoder som benyttes i forskningen, og (3) rollen til de akademiske tidsskrifter. Artikkelen påstår at det avgjørende er hvorvidt den underliggende teori bidrar til informerte beslutninger, enten direkte via nye modeller, eller indirekte som grunnlag for refleksjon.

Nøkkelord: Teori, Praksis, Økonomistyring, Utdanning, Forskning, Tidsskrifter, Praktisk relevans, Praktiske implikasjoner