Norske bedrifter ser mangel på standardisering og underskudd på kompetanse som de viktigste hindrene for en digitalisering som mange av dem sårt trenger: I en KPMG-undersøkelse sier to av tre bedrifter at digitalisering allerede påvirker dem, mens bare hver fjerde bedrift har en bevisst strategi for hvordan utnytte digitale løsninger og verktøy for å styrke sin konkurranseevne. Hvilke hindre må din bedrift overkomme for å få til ytterligere digitalisering?

Nøkkelord: teknologi, digitalisering, omstilling, hindringer, ledelse, strategi