Digitalisering preger omgivelsene i større og større grad. Denne måten å representere informasjon på har åpnet nye muligheter for å effektivisere eksisterende produksjon og tjenester, men har også skapt produkter og tjenester vi ikke tidligere har sett. For næringslivet innebærer dette nye muligheter, men også trusler. I dette nummeret av Praktisk økonomi & Finans har vi samlet flere artikler som søker å belyse noen av disse forholdene.

I artikkelen «Hindre for digitalisering» belyser Skjelvan de viktigste utfordringene som bedriftene ser for å utnytte digitalisering i egen bedrift. Dette er mangel på standardisering, organisatoriske hindre og manglende kompetanse. Ørjan Bagn redegjør for utvikling av nettbasert handel og betalingsløsninger og hva bedriftene må tenke på når de blir nettbasert. Enkelthet er stikkordet, og kundene tar etterhvert sikkerhet som en selvfølge.

Hvordan bruker jeg tilgjengelige data på beste mulig måte for å treffe best mulige beslutninger? Jonas Andersson og Stein W. Wallace gir i sin artikkel «Business analytics og big data – nye navn på gamle fag?» en oversikt over hvordan begrepsbruk har endret seg og knytter dette til utviklingen av hvordan dataanalyse har endret seg. Helsevesenet legger beslag på store ressurser. Endre Dyrøy redegjør i sin artikkel om de store brukerfordelene og effektiviseringsgevinstene som omleggingen til digitale løsninger gir i helsesektoren.

Thomas Mathisen antar at ingen er interessert i å ha 15–20 postkasser hengende på hagegjerdet. Digipost – et felles system for digital post synes å være noe alle burde være interessert i. Vil dette nå faktisk bli realisert som et felles gode? Artikkelen «Lønnsom og enkel digital post» belyser dette.

Teori og praksis er et tidløst tema. Terje Berg drøfter i sin artikkel hva som skaper avstand mellom teoretikere og praktikere vedrørende økonomistyring. For at teorien skal anses som relevant, må den bidra til informerte beslutninger, er en av observasjonene.

Oppsigelser er dessverre noe som mange bedrifter må gjennomgå. Nicolay Skarning og Helene Wegner tar for seg noe av det vanskeligste; hva må til for at en oppsigelse skal være gyldig når bakgrunnen er at medarbeideren underpresterer?

God lesning!