Infodoc AS er leverandør av journalsystem til primærhelsetjenesten og er en viktig premissgiver i utviklingen av digitale løsninger i helsesektoren. Helsesektoren digitaliseres endelig. Nasjonale prosjekter som elektroniske resepter, kjernejournal og digital dialog mellom publikum og fastlege kan endre helsetilbudet. Mest sannsynlig vil det dukke opp større legesentre og flere spesialtilbud, og fastlegene vil få muligheten til å ta mer forebyggende ansvar for populasjonen på fastlegelisten. Kanskje vil forbruket av legetjenester også øke.

Nøkkelord: digital dialog, fastlege, pasient, elektronisk kommunikasjon, samfunn